185,000 تومان

کودکان در دوران پیش‌دبستانی کم کم با شمارش اعداد، نمادهای عددی و اسامی اعداد آشنا می‌شوند.در این بازی کودک با اعداد فارسی و انگلیسی بازی می کند و به علت داشتن رنگ با رنگ های مختلف آشنا می گردد که به رشد دیداری او کمک می کند

آموزش اعداد انگلیسی برای کودکان
آموزش اعداد انگلیسی و فارسی برای کودکان

185,000 تومان