390,000 تومان

۲۶۰ دقیقه آموزش فارسی زبان سی به صورت جامع و کاملا پروژه محور از آشنایی مقدماتی تا انجام پروژه های کاربردی مبانی زبان برنامه نویسی سی
 آموزش فوق العاده کاربردی و سطح یک جهانی دوبله شده از اساتید معتبر برنامه نویسی دنیا

صفر تا صد آموزش سی-آموزش برنامه نویسی سی
صفر تا صد آموزش برنامه نویسی سی C

390,000 تومان