390,000 تومان

210 دقیقه آموزش نویس ورکس به زبان فارسی و به صورت پروژه محور از آشنایی مقدماتی با محیط و ابزارها تا انجام  پروژه کامل
آموزش فوق العاده کاربردی و سطح یک جهانی

ناموجود