308,000 تومان

این پکیج، شروع آموزش زبان آلمانی با کتاب منشن در سطح A1 می باشد. این دوره شامل تدریس 12 درس اول کتاب Menschen است که Menschen A1.1 نام گذاری می شود.

کتاب Menschen A1.1 بخش اول از سطح A1 کتاب آموزش زبان آلمانی منشن است و دارای 12 درس می باشد.

آموزش زبان آلمانی سطح a1 (کتاب منشن)
آموزش زبان آلمانی سطح a1 (کتاب منشن)

308,000 تومان