229,000 تومان

ICDL گواهینامه بین المللی کار با کامپیوتر است که در سراسر جهان دارای اعتبار است و هفت مهارت از مهارت های پایه و اصلی کامیپوتر را آموزش می دهد. آموزشی جامع با زبانی بسیار ساده و قابل فهم همراه با ارائه نمونه های کاربردی در مدت آموزش که محدودیتی در دفعات نصب ندارد. در این مجموعه هفت مهارت ذیل به صورت کامل به شما عزیزان آموزش داده می شود.

آموزش مهارتهای اداری ICDL 2019 به زبان فارسی
آموزش مهارتهای اداری ICDL 2019 به زبان فارسی

229,000 تومان