199,000 تومان

آموزش نقاشی برای کودکان 5 تا 7 سال، دوره ای مقدماتی مناسب برای کودکان 5 تا 7 سال است که شامل 13 آموزش متنوع نقاشی بر اساس خلاقیت کار با ابزارهای مختلف است.

آموزش نقاشی به کودکان ۵ تا ۷ ساله
آموزش نقاشی به کودکان 5 تا 7 ساله

199,000 تومان