140,000 تومان

شامل 3 سری کامل الفبای انگلیسی به همراه اعداد انگلیسی میباشد که در یادگیری این این زبان کودک را بسیار یاری می نماید کودک دلبندتان می تواند با قرار دادن حروف در کنار هم شروع به کلمه سازی کند

آموزش الفبا | آموزش الفبای فارسی | آموزش اعداد | بازی آموزش الفبا
بازی آموزش الفبای انگلیسی

140,000 تومان