300,000 تومان

«مجموعه آموزشی کودک شگفت انگیر» شامل 70 عنوان انیمیشن سه بعدی همراه با موزیک‌های شاد و کودکانه با اشعار آموزنده و ساده برای فهم درست کودکان 6 ماهه تا 7 ساله است.

بسته آموزشی کودک شگفت انگیز
خرید بسته آموزشی کودک شگفت انگیز (6 ماهه تا 7 ساله)

300,000 تومان