255,000 تومان

این بسته شامل حروف کوچک و بزرگ الفبای انگلیسی می باشد که با استغاده از این حروف کودکان میتوانند الفبای انگلیسی را یاد بگیرند

  • حروف چوبی در سایز بزرگ
  • تمامی حروف الفبای انگلیسی
  • 1 سری حروف الفبای انگلیسی بزرگ
  • 2 سری حروف الفبای انگلیسی کوچک
  • جنس 100 در صد چوب
خرید حروف انگلیسی چوبی برای یادگیری الفبای انگلیسی
خرید حروف انگلیسی چوبی برای یادگیری الفبا

255,000 تومان