350,000 تومان390,000 تومان

این مجموعه آموزشی شامل 18 ساعت آموزش حرفه ای ساخت انیمیشن دو بعدی می باشد که از سطح مقدماتی مبانی و اصول ساخت انیمیشن تا سطح پیشرفته را به صورت گام به گام به شما آموزش می دهد

اطلاعات بیشتر350,000 تومان

ناموجود

اطلاعات بیشتر350,000 تومان

ناموجود

اطلاعات بیشتر390,000 تومان

ناموجود

اطلاعات بیشتر390,000 تومان

ناموجود