350,000 تومان

300 دقیقه آموزش بلندر به زبان فارسی و به صورت پروژه محور و گام به گام از آشنایی مقدماتی با محیط و تمام ابزارها تا انجام پروژه های مدلسازی و انیمیشن در بلندر
آموزش فوق العاده کاربردی و سطح یک جهانی

ناموجود