180,000 تومان

۳۳ ساعت آموزش ویدیویی به زبان فارسی!

– تنها روزی ۱۵-۲۰ دقیقه وقت بگذارید تا در کمتر از یک ماه همه فوت و فن کامپیوتر را بیاموزید !
– ۵۰۰ دقیقه آموزش مبانی کامپیوتر به صورت کاملا مفهومی برای درک بهتر

ناموجود